Strażnicy polskiej przyrody w akcji

0
714
Autor: Dawid Łowicki. Materiały Koła ĆMA LOP Czerwonak.

W Czerwonaku (woj. Wielkopolskie) powstała pierwsza w Polsce Straż Ligi Ochrony Przyrody. Stąd idea społecznej straży ochrony przyrody rozprzestrzenia się na cały kraj. Okręgi LOP z innych regionów już wykazały zainteresowanie powołaniem własnych straży.

Grupa Rejonowa Straży Ligi Ochrony Przyrody w Czerwonaku, wcześniej funkcjonująca jako Koło LOP „Ćma”,  działa od stycznia tego roku. Do jej zadań należą akcje kontrolne i patrolowe, którym celem jest wykrywanie dzikich wysypisk śmieci, sideł na zwierzynę, a także wszelkich przejawów niszczenia przyrody i zanieczyszczania środowiska. Podczas suszy Straż zajmuje się także wykrywaniem pożarów.  Prowadzi patrole samochodowe oraz rowerowe. W planach są także konne. Zasięg prowadzonych działań obejmuje obszar gminy Czerwonak oraz teren Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”.

LOP_1
Autor: Dawid Łowicki. Materiały Koła ĆMA LOP Czerwonak.

Straż ściśle współpracuje ze Strażą Gminną Gminy Czerwonak, z którą podpisała Umowę o współpracy i partnerstwie, a także z Policją, Strażą Leśną, Państwową Strażą Rybacką oraz organami administracji samorządowej. Strażnicy LOP reagują na każde zgłoszenie mieszkańców dotyczące zanieczyszczania środowiska oraz niehumanitarnego traktowania zwierząt. Co ważne wszyscy strażnicy są wolontariuszami i pracują społecznie.

LOP_2
Autor: Dawid Łowicki. Materiały Koła ĆMA LOP Czerwonak.

-Zafascynowany działalnością Straży Ochrony Przyrody chciałem powołać jej grupę rejonową w Czerwonaku. Po zmianie ustawy o ochronie przyrody w 2001 roku, znoszącą funkcjonowanie Straży, musieliśmy poradzić sobie w inny sposób. W  2000 roku powołaliśmy Sekcję Patrolowo-Interwencyjną Koła „Ćma” – mówi Dawid Łowicki, kierownik Straży LOP w Czerwonaku.

Straż prowadzi działania z zakresu społecznej kontroli ochrony środowiska. Patroluje tereny leśne i gminne, a z zaobserwowanych nieprawidłowości wykonuje notatki służbowe i materiały dowodowe, które zgłasza właściwym instytucjom.

Współpracę ze Strażą LOP dobrze ocenia Jacek Sommerfeld, wójt gminy Czerwonak. Gmina udostępniła Straży lokal i samochód, a także zaopatrzyła w kamerę do nagrywania prowadzonych działań.

-Jeszcze w tym roku planujemy uruchomienie patroli rzecznych na Warcie we współpracy ze Strażą Gminną Gminy Czerwonak oraz Policją. Warto podkreślić, że decyzją wójta gminy Czerwonak, Straż Ligi Ochrony Przyrody uzyskała status formacji obrony cywilnej o specjalizacji drużyny porządkowo-ochronnej – dodaje Dawid Łowicki. – Naszym zamierzeniem jest rozpropagowanie idei Straży Ligi Ochrony Przyrody w całym kraju. Chcemy pokazać, że każdy obywatel może brać czynny udział w ochronie przyrody i przyczynić się do ratowania ojczystego dziedzictwa przyrodniczego. Zainteresowane założeniem Straży są jednostki LOP w Dąbrowie Górniczej i Zielonej Górze – tłumaczy Łowicki.

Osoby chcące zaangażować się w działania Straży LOP zainteresowane jej aktywnością mogą skontaktować się z kierownikiem Straży pod numerem 667-194-166.

Piotr Chmielewski

rekrutacja

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ