Kontakt

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej został powołany do życia w trudnych czasach, w trzy miesiące po wyzwoleniu Lublina spod okupacji hitlerowskiej. W Lublinie zebrała się znaczna grupa profesorów i innych pracowników naukowych, głównie z ośrodka lwowskiego oraz uczeni, którzy przeżyli okupację na Lubelszczyźnie. Niektórzy przedstawiciele nauk humanistycznych podjęli pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przedstawiciele dyscyplin przyrodniczych i medycznych rozpoczęli we wrześniu 1944 r. cykl wykładów powszechnych z różnych dziedzin wiedzy, prowadzonych w gmachu Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego…

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Dane kontaktowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Centrala: +48 (81) 537 51 00
Nasz wydział: +48 (81) 537 60 00
Fax: +48 (81) 533 36, 69, 537 51 02

E-mail: politologia@politologia.pl

Kilka słów o nas

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Jako instytucja głęboko zakorzeniona w regionie, od ponad 70 lat pełni rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą oraz wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Do chwili obecnej naszą Alma Mater ukończyło ponad 218 tys. absolwentów.

Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres E-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

NAJNOWSZE WPISY

Crafting Flourishing Researching Written documents on Alcoholism

Crafting Flourishing Researching Written documents on Alcoholism This has been said time and again that producing a interesting exploration newspaper is just not...