Lublin lepszy od Krakowa. Czy możemy się cieszyć?

0
382
Mavroudis Kostas via Foter.com / CC BY-SA"/>

Początek grudnia przyniósł dla Polaków kilka nieprzyjemnych wiadomości. Najpierw okazał się raport EEA (Europejską Agencję Środowiska) pod tytułem „Jakość powietrza w Europie — raport 2015” , który pokazuje na ile fatalna jest sytuacja z zanieczyszczonym środowiskiem w Polsce. A następnie nasz kraj został pozwany przed Trybunał UE ws. jakości powietrza.

Komisja Europejska podaje informacje, że w Polsce przez przynajmniej pięć ostatnich lat przekraczane były dobowe dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10) w 35 spośród 46 stref jakości powietrza. Ale czy to oznacza, że cały teren naszego kraju jest zagrożony? Dość dobrze w tym rankingu wypada Lublin. Zdaniem mieszkańców, w porównaniu do Krakowa, gdzie alarm smogowy musi obowiązywać prawie codziennie, serce Województwa Lubelskiego ma zadowalający poziom jakości powietrza.

W październiku została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę tzw. Ustawa antysmogowa. Pozwala ona samorządom wyeliminować urządzenia dla ogrzewania i stosowane w nich paliwa, które trują środowisko w największym stopniu. Władze lokalne będą mogły wprowadzić normy techniczne, emisyjne i jakościowe dla instalacji spalania paliw na każdym konkretnym terenie. Dla przykładu, Lublin prowadzi podobną działalność, chroniącą środowisko, już od dawna. W 2013 i 2014 r. zlikwidowano 66 pieców i kotłów. Liczba zlikwidowanych pieców i kotłów węglowych w 2015 r. w ramach PONE to 79 sztuk (pozostały jeszcze 2 wnioski do rozliczenia) – podaje Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Lublin Beata Krzyżanowska.

Jakie pomysły na poprawę stanu środowiska i lepszej jakości powietrze mają mieszkańcy Lublina? Kampanie edukacyjne, przesiadanie się do komunikacji miejskiej, a w sezonie letnim spacer lub rower zamiast samochodu, a nawet korzystanie z odpowiednich dezodorantów – to odpowiedzi, które słyszeliśmy najczęściej. Jak się okazuje, nawet takie drobne  działania i przyzwyczajenia zwykłych ludzi mogą chronić środowisko.

Wojewódzkie programy monitoringu środowiska opracowane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, określają systemy monitoringu jakości powietrza w danym województwie. Systemy te w głównej mierze opierają się na sieciach stacji pomiarowych rozmieszczonych w miarę potrzeb w newralgicznych punktach województwa (głównie miastach). Dane ze stacji pomiarowych gromadzone są w systemach bazodanowych WIOŚ (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska) i przesyłane są do bazy krajowej zlokalizowanej w GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) – mówi Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie dr Jerzy Krzyszycha.

Potwierdza informacje i Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Lublin, dodając listę innych działań od lat konsekwentnie prowadzonych w mieście. Są to m.in.: plan ograniczenia niskiej emisji, wymiana taboru autobusowego i trolejbusowego na ekologiczny i niskoemisyjny, remonty dróg w mieście, sukcesywnie rozbudowuje się trasy rowerowe i system Lubelskiego Roweru Miejskiego, prowadzenie prac mokrego czyszczenia ulic, pomiaru stopnia zadymienia spalin emitowanych przez silniki Diesla oraz gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów. Miasto Lublin walczy z niską emisją zanieczyszczeń również poprzez prowadzenie działań edukacyjnych (ulotki, audycje) w celu uświadamiania mieszkańcom wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.

„W porównaniu z Krakowem na pewno wypadamy lepiej” odpowiadają najczęściej mieszkańcy Lublina. Ale mimo, że rankingi od lat pokazują , że jest to jedno z miast z najlepszą jakością powietrza w Polsce, to mieszkańcy nie są co do tego przekonani. Te obawy potwierdza raport EEA. Niedługo w Polsce nie zostanie ani jedno miejsce z czystym powietrzem, dlatego nie możemy dłużej zwlekać. Poza tym nasz kraj może ponieść wysokie kary.

rekrutacja

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ