Muzyka Ekologiczna

Nowym trendem w ekologii jest muzyka ekologiczna. Bada ona relacje miA�dzy muzykA� a sposobem jej odbioru na A�rodowisko akustyczne. Zadaniem muzyki ekologicznej jest pobudzenie...

5 sposobA?w na wykorzystanie oleju kokosowego

Olej kokosowy otrzymywany jest poprzez tA�oczenie miA�A?szu orzechA?w palmy kokosowej. Jego wA�aA�ciwoA�ci sA� czA�sto niedoceniane, choA� uznawany jest za jeden z najzdrowszych olejA?w. W...

Ekologiczne zabawki

Na polskim rynku jest ogromny wybA?r zabawek dla dzieci, jednak w wiA�kszoA�ci przypadkA?w sA� to zabawki pochodzenia azjatyckiego, ktA?rych skA�ad jest nie do koA�ca...

ZaskakujA�cy projekt o e-papierosach

W zwiA�zkuA�z DyrektywA� Unii Europejskiej dotyczA�cA� wyrobA?w tytoniowych, ktA?ra ma wejA�A� w A?ycie 20 maja 2016 roku, Ministerstwo Zdrowia przygotowaA�o projekt ustawy. Zgodnie z...

Lublin lepszy od Krakowa. Czy moA?emy siA� cieszyA�?

PoczA�tek grudnia przyniA?sA� dla PolakA?w kilka nieprzyjemnych wiadomoA�ci. Najpierw okazaA� siA� raport EEA (EuropejskA� AgencjA� Asrodowiska) pod tytuA�em a�zJakoA�A� powietrza w Europie a�� raport...
pixabay.com

Wzrasta liczba nielegalnie zabijanych nosoroA?cA?w

W Republice PoA�udniowej Afryki po raz pierwszy od 2007 r. odnotowano spadek liczbyA�nielegalnie zabijanych nosoroA?cA?w. Natomiast w krajach sA�siadujA�cych z RPA, niestety liczbaA�przypadkA?w zabijaniaA�tych...
owocy

Mmm..aA? chcA� siA� zjeA�A�

Lubisz rysowaA�, ale nie chcesz wykorzystywaA� farby? W nowoczesnej sztuce znalazA�o siA� coA� dla ciebie: foodscapes - to idealny pomysA� na ekologicznA� sztukA�. Moje zainteresowanie...